POLAR VALUE

Polar Value er et long/short fond, som betyr at forvalterne av fondet forsøker å oppnå høy avkastning ved å posisjonere fondet gjennom kjøp av verdipapirer man mener er billige og salg av verdipapirer man mener er dyre. Fondet har som mål å skape risikojustert avkastning uavhengig av markedsforhold. Forvalterne saumfarer finansmarkedene daglig etter muligheter som følge av verdsettelser, makroforhold, markedsaktørenes posisjonering eller tilbud/etterspørsel disrupsjoner i råvaremarkedet.

ETISK OG BÆREKRAFTIG FORVALTNING

Forvaltningen følger retningslinjer der investeringer ikke skal gjøres i selskaper som bryter menneskerettigheter, baserer seg på produkter/tjenester med betydelig klimarisiko eller har en virksomhet som inkluderer våpen, kull og tobakk.

Kontakt info

Polar Asset Management

En norsk forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser.