Polar Teamet

Teamet har samlet over 40 års erfaring med de finansielle markedene.

Kent Torbjørnsen

CEO – Partner

Torbjørnsen har lang erfaring innen valuta og renter med 14 år fra landets største verdipapirforetak DNB Markets. Han har jobbet med megling av ulike valuta og rentepapirer og vært leder for avdelingen FX Trader.

kent.torbjornsen@polaram.no

Ole Christian Presterud

CIO – Partner

Presterud har 27 års erfaring med aktiv posisjonering fra DNB Markets. I 20 år vært en del av ledergruppen Valuta, Renter og Råvarer. Presterud har erfaring og kompetanse med posisjoner i ulike markeder, samt dyp forståelse av ulike instrumenter som kan benyttes for å håndtere risiko.

Waqas Sarwar

Investor Relations – Partner

Sarwar har jobbet i 9 år i ulike megler roller, deriblant 7 år for CMC Markets der han blant annet har vært ansvarlig for den profesjonelle kundebasen. Primærfokuset var derivater med valuta og råvarer.

waqas.sarwar@polaram.no