Multi Asset Fund

Aktiv forvaltet alternativ fond med mål å skape risikojustert avkastning uavhengig av markedsforhold. Forvalterne saumfarer finansmarkedene daglig etter muligheter som følge av verdsettelser, makroforhold, markedsaktørenes posisjonering eller tilbud/etterspørsel disrupsjoner i råvaremarkedet. Fondet kan benytte seg av ulike finansielle instrumenter, og ha posisjoner som er long og short.

Etisk og bærekraftig forvaltning

Forvaltningen følger retningslinjer der investeringer ikke skal gjøres i selskaper som bryter menneskerettigheter, baserer seg på produkter/tjenester med betydelig klimarisiko eller har virksomhet som inkluderer våpen, kull og tobakk.