Om oss

Polar Asset Management er en norsk fondsforvalter med mål om å bli den foretrukne aktøren innenfor forvaltning av alternative investeringsfond.

Vi besitter kompetanse fra den profesjonelle delen av finansmarkedene med hovedvekt på valuta, renter og råvarer. Forvaltningen baserer seg i hovedsak på disse markedene og gir våre investorer en diversifisere eksponering.

Polar Asset Management og fond under forvaltning rapporterer til det norske Finanstilsynet. Kundemidler er segregert og dermed atskilt fra driftsmidler, investorer har dermed ingen motpartsrisiko mot Polar Asset Management.

Fremtidig avkastning ligger der verdiskapning skjer

Polar teamet

Kent Torbjørnsen

CEO – Partner

Torbjørnsen har lang erfaring innen valuta og renter med 14 år fra landets største verdipapirforetak DNB Markets. Han har jobbet med megling av ulike valuta og rentepapirer og vært leder for avdelingen FX Trader.

 

kent.torbjørnsen@polaram.no

Ole Christian Presterud

CIO – Partner

Presterud har 27 års erfaring med aktiv posisjonering fra DNB Markets. I 20 år vært en del av ledergruppen Valuta, Renter og Råvarer. Presterud har erfaring og kompetanse med posisjoner i ulike markeder, samt dyp forståelse av ulike instrumenter som kan benyttes til å håndtere risiko. 

ole.christian@polaram.no

Vibeke Grytbak

Corporate Access Manager

Grytbak er 28 år og utdannet ved Handelshøyskolen BI, jobbet i kunderettede roller i Sparebank1 SMN og de siste årene i event byrå i NYC hvor hun jobbet med markedsføring, event og ledelse. 

 

 

vibeke.grytbak@polaram.no 

Kontakt info

Polar Asset Management

En norsk forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser.