"Vi tar oss av pengene dine, mens du nyter livet"

En unik forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser. Samspillet mellom aktivaklassene gir ofte et helhetlig bilde av markedsprisingen. Vi operer med bredt mandat som inkluderer aksjer, indekser, valuta og råvarer. Målet over tid er å skape meravkastning for våre investorer uavhengig av markedsforholdene.

Fremtidig avkastning ligger der verdiskapning skjer. Vår filosofi er å avdekke hvilke markeder, sektorer og selskaper verdiene har størst sannsynlighet for å skapes. Teamet har lang erfaring fra den profesjonelle delen av de internasjonale finansmarkedene i tilknytning til den norske økonomien, dermed er forvaltningen vår myntet på drivere innenfor tradisjonelle norske sektorer, den norske kronen og energitransformasjonen vi står ovenfor.

Etisk og bærekraftig forvaltning

Kontakt info

Polar Asset Management

En norsk forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser.