Vi er der verdiene skapes

En unik forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser. Samspillet mellom aktivaklassene gir ofte et helhetlig bilde av markedsprisingen. Vi opererer med bredt mandat som inkluderer aksjer, indekser, valuta og råvarer. Målet over tid er å skape meravkastning for våre investorer uavhengig av markedsforholdene.

Fremtidig avkastning ligger der verdiskapningen skjer. Vår filosofi er å avdekke hvilke markeder, sektorer og selskaper verdiene har størst sannsynlighet for å skapes. Erfaringen vår er i hovedsak i tilknytning til den norske økonomien, dermed er forvaltningen vår myntet på drivere innenfor tradisjonelle norske sektorer, den norske kronen og energitransformasjonen vi står overfor.