Om oss

Polar Asset Managment er en norsk kapitalforvalter med mål om å bli det ledende kapitalforvaltningsmiljøet i Norge. Vi besitter unik kompetanse fra den profesjonelle delen av finansmarkedene med hovedvekt på valuta, renter og råvarer. Forvaltningen baserer seg i hovedsak på disse markedene og gir våre investorer en diverisifert eksponering med andre drivere enn det tradisjonelle aksjemarkedet.

Målgruppen vår er institusjonelle investorer, profesjonelle privatinvestorer og investeringsselskaper.

Polar Asset Management og fond under forvaltning  rapporterer til det norske Finanstilsynet. Kundemidler er segregert og dermed atskilt fra driftsmidler, investorer har dermed ingen motpartsrisiko mot Polar Asset Management.