test

En unik forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser. Samspillet mellom aktivaklassene gir ofte et helhetlig bilde av markedsprisingen. Vi opererer med bredt mandat som inkluderer aksjer, indekser, valuta og råvarer. Målet over tid er å skape meravkastning for våre investorer uavhengig av markedsforhold.