"Vi er der verdiene skapes"

En norsk forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser. Samspillet mellom aktivaklassene gir ofte et helhetlig bilde av markedsprisingen. Vi operer med bredt mandat som inkluderer aksjer, indekser, valuta og råvarer. Målet over tid er å skape meravkastning for våre investorer uavhengig av markedsforholdene.

HVORFOR POLAR ASSET MANAGEMENT

01

Verdiorientert Forvaltning

Avdekker undervurderte verdier i selskapet/sektorer

02

Helhetlig Markedstilnærming

Identifisere kapitalstrømmer på tvers av aktivaklasser.

03

Et absolutt Avkastningsfond

Søker å oppnå avkastning uavhengig av markedsforhold.

Avkastning

13,35 %

Year to date. 

5,78%

2020 måned desember

Etisk og bærekraftig forvaltning

Vi er samarbeidspartnere med Norsif

Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Kontakt info

Polar Asset Management

En norsk forvalter som søker å skape avkastning med et makroperspektiv på tvers av aktivaklasser.